Utbildningstjänster

Introduktion YH-utbildning

Är du nyfiken på hur det fungerar att ansöka om statsbidrag till Myndigheten för yrkeshögskolan för att kunna starta en YH-utbildning?

Jag erbjuder kundanpassade workshops för verksamheter som vill veta mer om hur man ansöker om och driver en YH-utbildning. Kontakta mig så anpassar jag innehållet efter era behov och förkunskaper.

Ansöka om YH-utbildning

Ska du ansöka om en ny YH-utbildning eller söka om en befintlig? Jag hjälper till att:

 • utreda förutsättningarna för en ansökan
 • ta fram en utbildningsplan
 • skriva ansökan
 • arbeta med avsiktsförklaringar från arbetslivet
 • granska och vid behov redigera din ansökan.

Jag kan också fungera som processledare/bollplank under ansökningsarbetet. Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med!

Starta, driva, utveckla YH-utbildning

Har du fått en ansökan beviljad och ska starta en YH-utbildning? Då är det mycket att tänka på. Jag kan hjälpa till att:

 • utveckla kursplaner
 • stötta vid antagning
 • starta upp ledningsgruppen
 • handleda utbildningsledaren i hela YH-processen

Vidareutveckla en YH-utbildning

Behöver du vidareutveckla kvalitén i en YH-utbildning, kanske inför en tillsyn eller kvalitetsgranskning? Eller behövs en extra insats vid personalbyte och tillfälliga arbetstoppar? Jag erbjuder:

 • stöd att utveckla utbildningsplan, kursplaner och kvalitetssystem
 • genomgång av verksamheten enligt MYH:s kvalitetsverktyg
 • hjälp att identifiera utvecklingsområden och stöd i genomförandet
 • inhopp som utbildningsledare för att avlasta

Utbildning & handledning

UL-utbildning

Jag medverkar gärna som kursledare i den utbildning för utbildningsledare inom Yrkeshögskolan som är framtagen av Yrkeshögskoleförbundet och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Grundutbildning nyanställda

Behöver du snabbt få nyanställd personal på banan? Boka en hel- eller halvdag med en grundläggande genomgång i vad det innebär att administrera en yrkeshögskoleutbildning. Jag erbjuder även handledning efter behov vid enstaka tillfällen.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.